+420 734 840 264 info@domovlada.cz

“Nejsilnějším lékem na stáří je láska” John Stuart Miller

DOMOV PRO SENIORY LADA
v Ostravě-Výškovicích VÁS VÍTÁ!

 

Domov pro seniory LADA je soukromým pobytovým sociálním zařízením, poskytovatelem je LADASENIOR s.r.o.
Zařízení poskytuje 24hodinovou péči klientům od 55-ti let, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Pracovníci Domova pro seniory LADA přistupují ke každému klientovi individuálně, respektují jeho přání a potřeby.

Činnost Domova pro seniory LADA byla zahájena 1. 9. 2003.
K dispozici pro klienty má jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

Od 1.7.2024 rozšiřujeme kapacitu domova o lůžka paliativní péče.


Návštěvní doba během dne není poskytovatelem omezena.

Finanční prostředky za účelem zkvalitnění sociální služby našemu zařízení poskytly:

  • Statutární město Ostrava
  • Krajský úřad – Moravskoslezský kraj


Za poskytnuté dotace děkujeme

Aktuality

bude doplněno