Péče o seniory | LADA Domov pro seniory
 
 
 
 
 
Domov pro seniory LADA
 
 
“Nejsilnějším lékem na stáří je láska”
John Stuart Miller
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příjem a následná péče

 
Kontakt na vedoucí pobytové služby:

Mgr. Dana Rojková
734 840 264
 

Doklady nutné k přijetí:

 
  • Žádost o umístění – žádost je nutné min. 1x ročně aktualizovat, jinak bude bez dalšího upozornění vyřazena z evidence a následně archivována.
  • Rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
  • Posouzení aktuálního zdravotního stavu žadatele – vystaví praktický lékař

Před podáním žádosti o umístění si zjistěte, zda patříte do cílové skupiny, které pobytovou sociální službu poskytujeme. Potřebné informace jsou obsaženy ve Veřejném závazku Domova pro seniory LADA (sekce – Dokumenty a formuláře)
 

Při umístění do sociální služby si vezměte:

 
  • Občanský průkaz
  • Průkaz zdravotní pojišťovny
  • Důchodový výměr
  • Aktuální výpis ze zdravotní dokumentace

dále
  • Léky, které máte doma
  • Běžné domácí oblečení
  • Věci osobní potřeby
 

Poskytovaná péče

 
Naši snahou je poskytovat klientům takovou míru pomoci, která podporuje zachování stávajících schopností a dovedností člověka.

Osobní přání klientů jsou formulovány do individuálních plánů, pracovníci motivují a podporují klienty v jejich naplňování. Přání a potřeby klienta jsou pravidelně zaznamenávány a vyhodnocovány.
Každý klient má svou „ klíčovou pracovnici“, která jej provází průběhem sociální služby, pravidelně klienta navštěvuje a klient má možnost se na ní obrátit v případě problému, námětu, stížnosti.