+420 734 840 264 info@domovlada.cz

Příjem a následná péče

 

Kontakt na vedoucí pobytové služby:

Mgr. Dana Rojková
734 840 264

Doklady nutné k přijetí:

 

 • Žádost o umístění – žádost je nutné min. 1x ročně aktualizovat, jinak bude bez dalšího upozornění vyřazena z evidence a následně archivována.
 • Rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči
 • Posouzení aktuálního zdravotního stavu žadatele – vystaví praktický lékař


Před podáním žádosti o umístění si zjistěte, zda patříte do cílové skupiny, které pobytovou sociální službu poskytujeme. Potřebné informace jsou obsaženy ve Veřejném závazku Domova pro seniory LADA (sekce – Dokumenty a formuláře)

Při umístění do sociální služby si vezměte:

 

 • Občanský průkaz
 • Průkaz zdravotní pojišťovny
 • Důchodový výměr
 • Aktuální výpis ze zdravotní dokumentace


dále

 • Léky, které máte doma
 • Běžné domácí oblečení
 • Věci osobní potřeby

Poskytovaná péče

 

  Naši snahou je poskytovat klientům takovou míru pomoci, která podporuje zachování stávajících schopností a dovedností člověka.

  Osobní přání klientů jsou formulovány do individuálních plánů, pracovníci motivují a podporují klienty v jejich naplňování. Přání a potřeby klienta jsou pravidelně zaznamenávány a vyhodnocovány.
  Každý klient má svou „ klíčovou pracovnici“, která jej provází průběhem sociální služby, pravidelně klienta navštěvuje a klient má možnost se na ní obrátit v případě problému, námětu, stížnosti.